VIPPS til 2133

SMS: TVA til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • TORSHOV OG LILLEBORG SOKN kr 6 900,- til TV-aksjonen.
  • HOTEL BERGEN AIRPORT AS kr 1 320,- til TV-aksjonen.
  • SVARSTAD SOKN kr 1 900,- til TV-aksjonen.
  • Hundvåg Sokn kr 232,- til TV-aksjonen.
  • Norderhov og Ask Sokn kr 1 170,- til TV-aksjonen.
  • GAMLEBYEN OG GRØNLAND SOKN kr 1 250,- til TV-aksjonen.
  • Elverhøy Sokn kr 2 550,- til TV-aksjonen.
  • KAMPEN SOKN kr 4 525,- til TV-aksjonen.
  • Hundvåg Sokn kr 5 627,- til TV-aksjonen.
  • Hjelme Og Blomvåg Sokn kr 2 025,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 239 057 272,-