VIPPS til 2133

SMS: TVA til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • FAGERBORG SOKN kr 3 055,- til TV-aksjonen.
  • Digitalt kort - Invoice kr 1,- til TV-aksjonen.
  • Vang kommune kr 7 500,- til TV-aksjonen.
  • Bærum kommune kr 256 962,- til TV-aksjonen.
  • Sarpsborg kommune kr 40 000,- til TV-aksjonen.
  • Notodden kommune kr 25 976,- til TV-aksjonen.
  • Våler kommune i Viken kr 11 700,- til TV-aksjonen.
  • Bygland kommune kr 20 000,- til TV-aksjonen.
  • Færder kommune kr 27 000,- til TV-aksjonen.
  • Sørreisa kommune kr 5 000,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 650 614,-