VIPPS til 2133

SMS: TVA til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Simon Dyrkolbotn kr 1,- til TV-aksjonen.
  • Oppdal kommune kr 10 000,- til TV-aksjonen.
  • Hunn Sokn v/Hunn Menighetsråd kr 1 550,- til TV-aksjonen.
  • KRISTIANSAND KOMMUNE kr 52 142,- til TV-aksjonen.
  • Hafslund Sokn kr 1 371,- til TV-aksjonen.
  • Sarpsborg Havfiskeklubb kr 1 000,- til TV-aksjonen.
  • Leksvik Sokn kr 552,- til TV-aksjonen.
  • VARDØ ARBEIDERPARTI kr 6 538,- til TV-aksjonen.
  • Heen Bygdekvinnelag kr 1 000,- til TV-aksjonen.
  • Erdal Sokn kr 6 222,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 228 417 981,-