Bli med!

Det finnes nesten ingen grenser for hva du kan gjøre for å engasjere deg i årets TV-aksjon. Her har vi samlet noen ideer:

Skoler og barnehager

Enten du jobber på skole eller i barnehage, sitter i FAU, er rektor, lærer, elev, eller på annet vis jobber med skole og utdanning, så kan du engasjere deg og din skole/barnehage i årets TV-aksjon! Se hvordan:

 • Undervisningsopplegg

 • Skoleløp for TV-aksjonen

 • Basar

 • Markedsdager

 • Bli med i din lokale komité

Næringsliv

Hvert år bidrar flere tusen bedrifter på ulike måter til TV-aksjonen, enten det er med penger, bøssebærere eller synlighet. Her har vi samlet noen forslag til måter din bedrift kan engasjere seg på. 

TV-aksjonen er en sterk merkevare som gir positive assosiasjoner å få knyttet navnet og bedriften opp i mot. Aktiviteter kan brukes til å styrke lagånden og fellesskapsfølelsen i bedriften, ved at man gjør noe annerledes sammen. Dessuten støtter man en god sak uten at man binder seg til én organisasjon. TV-aksjonen går til ulike organisasjoner og formål hvert år.

For spørsmål, se kontaktinformasjon nedenfor eller kontakt de ansvarlige for TV-aksjonen i ditt fylke direkte.

 • Gi et bidrag

 • Næringslivsdugnad

 • Mobilisering internt

 • Spre informasjon

 • Innsamlingsaktiviteter

 • Bli med i din lokale komité

Privatpersoner

Hjertet i TV-aksjonen er bøssebærerne våre. Den enkleste måten for en privatperson å engasjere seg på er å bruke to timer på aksjonsdagen til å gå med bøsse. Registrer deg som bøssebærer her. Ønsker du å bidra mer enn de to timene finnes det mange andre muligheter også. 

 • Bøssebærer

 • Bli med i din lokale komité

 • Frivillig på aksjonsdagen

 • Innsamlingsaktiviteter

Organisasjoner

Selv om TV-aksjonsmidlene går til én bestemt organisasjon, er ofte saken så viktig at mange organisasjoner i hele Norge er med å støtte den. Noen er med fra år til år, mens andre mobiliserer stort for én konkret TV-aksjon. Vi i TV-aksjonen er takknemlige for den brede støtten og det enorme engasjementet som ulike organisasjoner og foreninger viser. Det finnes mange måter for en organisasjon å bidra på, eksempelvis ved å gi et gitt beløp per medlem til TV-aksjonen.

For spørsmål, se kontaktinformasjon nedenfor eller kontakt de ansvarlige for TV-aksjonen i ditt fylke direkte.

 • Mobilisering internt

 • Spre informasjon

 • Innsamlingsaktiviteter

Trossamfunn

Trossamfunn i Norge har lang tradisjon for å engasjere seg i TV-aksjonen. Hvert år mobiliserer TV-aksjonens tematikk på tvers av trosretninger og livssyn. Trossamfunnene bidrar på mange måter, enten det er å oppfordre til å gå med bøsse og gi penger, spre informasjon om årets tema eller å samle inn penger gjennom ulike aktiviteter. 

For spørsmål, se kontaktinformasjon nedenfor eller kontakt de ansvarlige for TV-aksjonen i ditt fylke direkte.

 • Mobilisering internt

 • Spre informasjon

 • Innsamlingsaktiviteter

 • Bli med i din lokale komité

Givermuligheter

For privatpersoner er det hovedsakelig på aksjonsdagen søndag 22.oktober at man kan gi. Organisasjoner, næringslivsaktører og andre bidragsytere kan også velge å gi før aksjonsdagen, ved å registrere beløpene sine på nett og få tilsendt faktura (se våre giversider fra august), eller ved å bruke Spleis for å starte egne kontantløse innsamlingsaktiviteter. 

 • Gi et bidrag

 • Spleis.no

 • Givermuligheter på aksjonsdagen