Opplysningen 1881 bidrar til verving av bøssebærere

I flere år har Opplysningen 1881 levert kostnadsfri synlighet for TV-aksjonen, i år med fokus på verving av bøssebærere.

Opplysningen 1881 har på sine digitale flater gitt bort kostnadsfri annonsering for TV-aksjonen. Ved nummersøk har personer fått muligheten til å verve familie og venner til å bli bøssebærere. Denne løsningen har lagt til rette for enda større oppslutning om "årets viktigste søndagstur".

Og ikke nok med det. I bøssebærerportalen er det nå lagt inn automatisk nummeroppslag, slik at det er lettere for bøssebæreren å registrere seg. 

Markedsleder i TV-aksjonen, Guri Sanders, er meget fornøyd med samarbeidet med Opplysningen 1881:

Opplysningen 1881 er en lojal og fremoverlent samarbeidspartner som vi er veldig takknemlige for å ha med på laget. De tenker alltid nytt og er flinke til å bruke sin egen kjernekompetanse til å levere løsninger av høy kvalitet til oss i TV-aksjonen, sier hun. 

 

Ja, min bedrift ønsker også å støtte TV-aksjonen